Prominently Leaving Fedora - The Saumsbuilease That Likes To Say Yes.

Många behöver hjälp

Posted June 10, 2015, 9:15 p.m. By saumsbuilease Tags: Terapi

Det finns många olika typer av terapi och det beror ju på att det finns så många olika typer av problem. Så det gäller att hitta rätt terapi för det man behöver hjälp med. Många behöver hjälp med alkoholmissbruk och då finns det sån terapi att få. Då får man hjälp med att komma över sitt alkoholmissbruk. Det är ju bra att det finns många olika typer av terapier för att komma till rätta med just det problemet som man har. Ja det är bra det och det gäller att man tar itu med det problemet som man har så att det blir bättre.